Wat te doen bij ontslag
Surplus - Onstlaghulp voor managers en directeuren

Ontslagvergoeding

Wanneer een werknemer wordt ontslagen wegens omstandigheden, krijgt hij/zij vaak een gouden handdruk, zoals de ontslagvergoeding wordt genoemd tegenwoordig.

De gouden handdruk is een financiële compensatie voor toekomstig inkomstensverlies en risico (bijvoorbeeld een proeftijd voor een nieuwe baan). Soms is de hoogte van de ontslagvergoeding afgesproken in een sociaal plan. Maar als u meent dat deze vergoeding lager is dan wat u zou krijgen als de kantonrechtersformule zou worden toegepast, kunt u de kantonrechter vragen een hogere gouden handdruk toe te kennen.

Hoe ziet de "Kantonrechtersformule" eruit? Deze methode heet ook wel de "ABC-formule". De lengte van uw dienstverband, uw leeftijd en de persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een rol.

Een andere variant van ontslagvergoeding is de "suppletiemethode" . Bij de suppletiemethode wordt ervan uitgegaan dat u een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen, als aanvulling op uw WW-uitkering.

Er bestaat in Nederland tot op heden geen wettelijk recht op het krijgen van een ontslagvergoeding, maar gebruikelijk is het wel.