Wat te doen bij ontslag
Surplus - Onstlaghulp voor managers en directeuren

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Elke ontslagen werknemer krijgt te maken met het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Allereerst omdat een werkgever daar een ontslagvergunning moet aanvragen, wil hij u ontslaan. 
Zonder een ontslagvergunning is het niet mogelijk dat u wordt ontslagen. Uw werkgever zal dan aan de kantonrechter moeten vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Maar stel nu dat uw werkgever u toch ontslaat zonder een ontslagvergunning en zonder dat u het daar mee eens bent. Dan kunt u uw recht halen bij het kantongerecht. U kunt daar vragen het ontslag nietig te verklaren, omdat uw werkgever niet volgens het boekje te werk gaat. 
Let op: u moet dan wel binnen zes maanden nietigverklaring vragen. Dat kan uitsluitend schriftelijk. Hulp bij het schrijven van de brief waarin u bezwaar aantekent tegen uw ontslag, kunt u krijgen van het UWV.

Een gouden handdruk is niet aan de orde. Omdat u niet volgens de regels bent ontslagen, geldt het ontslag niet en hebt u gewoon recht op uw loon. Belangrijk is dat u schriftelijk meedeelt aan uw werkgever dat u gewoon beschikbaar bent om te werken.

Maar let op, er zijn uitzonderingen op deze regel. Uw werkgever heeft namelijk niet altijd een ontslagvergunning nodig. Het gaat om de volgende situaties:

  • Ontslag in proeftijd
  • Aflopen en niet verlengen van tijdelijk contract.
  • Opzeggen met wederzijds goedvinden.
  • Ontslag op staande voet
  • Faillissement van de werkgever
  • Ontslag in het onderwijs of een publiekrechtelijk lichaam. Daar gelden andere regels